pexels-ivan-samkov-5676744.jpeg

Познаваш ли дуалната форма на обучение – доказала своите предимства в Австрия, Германия и Швейцария? Знаеш ли, че тя може да е твоят шанс за мечтаната работа? Наясно ли си, че дуалното обучение е възможно вече и в България?

Тук може да намериш информация как да станеш ученик в дуална паралелка, как ще протече твоето обучение по дуална система, какви са неговите предимства и шансове за теб.

Предимства на дуалната форма на обучение

 • имаш интересна професия, която изучаваш в реална работна среда, с реални колеги и реални задачи;
 • с редуване на теория и практика ученето става приятно и интересно, запомняш лесно; 
 • получаваш държавна стипендия в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас като ученик по дуална система;
 • мотивиран си - веднага виждаш практическото приложение на наученото;
 • опознаваш бъдещия си работодател;
 • трупаш трудов стаж;
 • изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност; 
 • печелиш собствени доходи в 11-ти и 12-ти клас;
 • доказваш своите способности и можеш да продължиш да се развиваш;
 • след завършването си готов веднага да започнеш работа;
 • имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда;
 • конкурентоспособен си във всички страни от ЕС.

Важно

Голямото предимство на дуалното обучение е, че за много кратко време, ако положиш успешно изпитите, получаваш Диплома за завършено средно образование, от една страна, а от друга – Свидетелство за професионална квалификация.

Как се става ученик в дуална паралека

За да станеш ученик в паралелка по дуална форма, в населеното място трябва да съществува училище, което да има договор с фирма или няколко компании за обучение по дуална система. 

По програмата GODUAL обучение по дуална система се провежда в училища в следните градове:

София

Пловдив

Бургас

Варна

Перник

Стара Загора

с. Гара Елин Пелин

Кнежа

Видин

Пазарджик

Димитровград

Смолян

Асеновград

Кърджали

Хасково

Плевен

Русе

Велико Търново

Сливен

Ямбол

Габрово

Дуална форма на обучение се предлага и в редица други градове на страната по различни инициативи и партньорства.

След като припознаеш училището, трябва да положиш успешно изпитите по български език и литература и математика в края на 7-ми клас и да подадеш своето заявление за прием в съответната паралелка и училище. 

Ако гимназията има повече от една партньорска фирма, в 10-ти клас ще бъде направено разпределение на учениците по всички компании-партньори по предварително уточнени критерии.

Преди същинското обучение в реална работна среда всеки ученик подписва трудов договор с фирмата, в която е разпределен и се уточнява възнаграждението, което ще получава в 11-ти и 12-ти клас. Като служител на фирмата ученикът получава и всички социални придобивки, осигурени от компанията.

 

Как преминава самото обучение

В гимназията се усвояват общообразователните предмети, както и теорията по специфичните за професията. 

Същинското обучение в реална работна среда на учениците се осъществява в 11-ти (два дни от седмицата) и 12-ти клас (три дни от седмица) във фирмата. 

Обучението във фирмата се ръководи от специално обучени за целта наставници. Един наставник отговаря за максимум 5 ученика. Наставникът и ученикът следват в обучителния процес темите и часовете, които са разписани в специална учебна програма по изучаваната професия.

Обучението в реална  работна среда в компанията е част от средното образование на ученика и присъствието във фирмата е задължително. В специален дневник за дуална форма на обучение се нанасят присъствия/отсъствия, поставени и усвоени теми, оценки. 

От страна на гимназията обучителния процес в партньорската фирма се следи и контролира от учител-методик от училището. 

В края на обучението учениците получават свидетелство за професионална квалификация и диплом за завършено средно образование, което им дава право да продължат да учат в университет, ако желаят. 

В България както фирми, така и различни програми за подпомагане на дуалната система на обучение към МОН правят възможно модернизирането на материалната база в професионалните училища, закупуването на специализиран обучителен софтуер и осигуряването на модерна обучителна среда за учениците, които избират да се обучават по дуална система.

 

Възможности след приключване на обучението

Завършвайки дуална форма на обучение, можеш да започнеш веднага работа в обучаващата фирма, конкурентоспособен си на българския и европейски пазар на труда, а защо не – да стартираш и своя собствена фирма?

В края на обучението по дуална система няма задължение нито от страна на компанията, нито от страна на ученик за обвързване с постоянен трудов договор.

Често ученици остават да работят в обучавалата ги фирма, но паралелно с това надграждат своето образование в университет. Някои фирми предлагат финансиране на отличилите се ученици на висшето им образование.

Участващите компании в дуална форма на обучение търсят служители на всякакво йерархично ниво, което дава възможност за кариерно развитие и израстване във фирмата. 

От теб зависи да развиеш своя потенциал и покажеш мотивация!

empty