pexels-max-fischer-5212345.jpeg

Дуалната форма на обучение е прекрасен шанс училищата да установят партньорства с бизнеса от съответния регион като по този начин осигурят качествено обучение на своите ученици и успешна реализация след завършване. Така те успяват да привлекат повече ученици и да са конкурентни.

В резултат на добрите партньорствата по дуална система много училища осъвременяват своите материални бази и учебни помагала, учителите имат шанса да се запознаят с новите технологии и съоръжения на пазара.

Партньорства по дуална форма могат да бъдат инициирани както от фирмите, така и от гимназиите. 

За да бъде защитена пред РУО желаната паралелка за план-приема, гимназията трябва да има официално писмено заявление от страна на компанията, в което да бъде посочена професия и специалност, както и брой ученици, които фирмата желае и може да обучи в 11-ти и 12-ти клас и ясния ангажимент на партньора за сътрудничество. 

При осъществен прием гимназия и фирма подписват договор за партньорство, в който се уточняват правата и задълженията на двете страни.

Детайли за дуалната форма на обучение в България може да бъдат намерени в Наредба № 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Дуалната система на обучение е приоритет на българското правителство и МОН, които създават условия за различни стимули за насърчаване на гимназии и фирми.

empty